Pages

Kategori dan Ciri-Ciri Kanak-Kanak Khas Bermasalah Pembelajaran...


Slow learner (lembam).

Kanak-kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas, kurikulum, di sekolah biasa, terlalu lambat untuk mencapai satu-satu objektif pengajaran yang mudah, objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah dan rendah.
Breman 1974, murid-murid yang gagal menghadapi kerja-kerja normal sekolah untuk kumpulan sebaya mereka.
PPK 1984 mereka yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran tertentu, bersikap negatif terhadap pembelajaran dan mempunyai tingkahlaku yang menjejaskan pembelajaran serta kurang sikap keyakinan diri.

Faktor-Faktor Slow Learner.

·        Masalah Biologikal.
 • -Kekurangan dari aspek penglihatan dan pendengaran.
 • -Pergerakan terganggu.
 • -Kecatatan fizikal.
 • -Masalah kesihatan.
·        Masalah Psikologi.
 • -Kurang kecerdasan.
 • -Ketidakstabilan emosi.
 • -Kurang matang.
 • -Pengaruh keluarga.
 • -Masalah tingkahlaku.
·        Masalah Persekitaran.
 • -Status ekonomi.
 • -Saiz keluarga.
 • -Pendidikan ibubapa.
 • -Pengalaman bahasa.
 • -Sikap ibubapa terhadap pendidikan.
Ciri-Ciri Slow Learner.

·        Kognitif.
 •  -Lemah tidak memahami konsep.
 • -Lemah dalam penerimaan konsep baru.
 • -Tumpuan perhatiannya terhad.
 • -Tumpuan mudah terganggu.
 • -Mudah lupa dan ingatan singkat.
 • -Kurang daya cipta.
 • -Lemah dalam membuat hubungkait.
 • -Lemah dalam kemahiran 3M.·   
·        Psikologi.
 • -Kurang keyakinan diri.
 • -Kestabilan emosi terganggu.
 • -Kurang matang.
·        Ciri-ciri tingkahlaku.
 • -Kurang pergaulan.
 • -Bersikap kurang minat.
 • -Lambat memberi tindakbalas.
 • -Gagap, pelat dan sengau.
 • -Mengalami gangguan kesihatan.
 • -Malas untuk datang ke sekolah.
 • -Kurang perbendaharaan kata. 
                                                           Murid Slow Learner.

0 Ulasan:

Post a Comment