Pages

Pendidikan Khas...


Sedikit Info...

Definisi Pendidikan Khas Dalam konteks Malaysia.
Pendekatan Baru Difinisi Kanak-Kanak Dengan Keperluan-Keperluan Pendidikan Khas menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran-kemahiran pengembangan ( development skill). Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankan kecacatan dan ketidakbolehan (medical defict model).
Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkan kepada peringkat-peringkat kebolehan seseorang murid dan pelajar dengan keperluan pendidikan khas seperti berikut :-
  • kebolehan kognitif
  • perkembangan tingkahlaku sosial / perkembangan kemahiran sosial
  • penguasaan bahasa lisan / pertuturan
  • penguasaan membaca
  • kemahiran matematik
  • kemahiran pertumbuhan asas manusia
  • kemahiran berdikari
  • kemahiran keusahawanan
  • kebolehan penglihatan
  • kebolehan pendengaran